e hënë, 4 qershor 2007

new talib

get it while its hot

talib - eardrum